k.ú.: 626414 - Dlouhá Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581526 - Dlouhá Lhota NUTS5 CZ0641581526
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 829 1893965
zahrada 97 83542
ovoc. sad 9 23765
travní p. 372 329895
lesní poz 411 2492593
vodní pl. nádrž umělá 4 9622
vodní pl. rybník 1 629
vodní pl. tok přirozený 2 1296
vodní pl. zamokřená pl. 42 15463
zast. pl. 86 35206
ostat.pl. jiná plocha 13 3097
ostat.pl. manipulační pl. 13 16392
ostat.pl. neplodná půda 267 305054
ostat.pl. ostat.komunikace 170 55699
ostat.pl. pohřeb. 2 2938
ostat.pl. silnice 1 26275
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1611
ostat.pl. zeleň 1 277
Celkem KN 2321 5297319
Par. KMD 2321 5297319
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 16
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 83
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 134
spoluvlastník 195

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.11.2012
S-SK ŠS 1:2880 1826 20.11.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 19.05.2022 21:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.