k.ú.: 626503 - Dlouhá Třebová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 548014 - Dlouhá Třebová NUTS5 CZ0534548014
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 376 3875647
zahrada 485 433287
travní p. 568 2179572
lesní poz 207 3072192
vodní pl. nádrž přírodní 1 6738
vodní pl. tok přirozený 34 75081
vodní pl. tok umělý 8 3998
vodní pl. zamokřená pl. 3 1064
zast. pl. společný dvůr 2 62
zast. pl. zbořeniště 6 953
zast. pl. 568 133023
ostat.pl. dráha 21 120379
ostat.pl. jiná plocha 319 170007
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 707
ostat.pl. manipulační pl. 23 30514
ostat.pl. neplodná půda 23 10497
ostat.pl. ostat.komunikace 285 214665
ostat.pl. pohřeb. 1 3345
ostat.pl. silnice 9 99562
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 5686
ostat.pl. zeleň 3 742
Celkem KN 2951 10437721
Par. DKM 2951 10437721
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 390
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 50
bez čp/če jiná st. 54
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 27
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 560
byt.z. byt 44
byt.z. garáž 12
Celkem JED 56
LV 707
spoluvlastník 1005

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.12.2003
ZMVM 1:1000 31.12.1991 10.12.2003
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.05.2022 06:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.