k.ú.: 626571 - Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568538 - Dlouhá Ves NUTS5 CZ0631568538
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61023 - Přibyslav

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 371 5500236
zahrada 193 115107
travní p. 436 1329510
lesní poz les s budovou 4 126
lesní poz 347 2937777
vodní pl. nádrž umělá 12 4416
vodní pl. rybník 41 175352
vodní pl. tok přirozený 13 19168
vodní pl. tok umělý 21 23376
vodní pl. zamokřená pl. 1 3236
zast. pl. společný dvůr 2 481
zast. pl. zbořeniště 7 1927
zast. pl. 272 81879
ostat.pl. dráha 24 26436
ostat.pl. jiná plocha 161 53207
ostat.pl. manipulační pl. 44 81264
ostat.pl. neplodná půda 188 171140
ostat.pl. ostat.komunikace 307 204688
ostat.pl. pohřeb. 1 719
ostat.pl. silnice 20 75246
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 836
ostat.pl. zeleň 3 873
Celkem KN 2469 10807000
Par. KMD 2469 10807000
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 79
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 51
č.p. zem.used 2
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 55
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 1
Celkem BUD 260
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 377
spoluvlastník 540

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.04.2015
S-SK GS 1:2880 1838 29.04.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 25.05.2022 11:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.