k.ú.: 626619 - Dlouhé na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595471 - Dlouhé NUTS5 CZ0635595471
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 289 3905100
zahrada 140 122654
ovoc. sad 2 7144
travní p. 279 1098927
lesní poz les s budovou 7 892
lesní poz školka 1 22263
lesní poz 155 2730622
vodní pl. nádrž umělá 8 65396
vodní pl. rybník 1 1396
vodní pl. tok přirozený 15 15961
vodní pl. tok umělý 4 3249
vodní pl. zamokřená pl. 3 4409
zast. pl. společný dvůr 1 548
zast. pl. zbořeniště 5 1269
zast. pl. 163 77186
ostat.pl. jiná plocha 110 31178
ostat.pl. manipulační pl. 15 28335
ostat.pl. neplodná půda 47 41376
ostat.pl. ostat.komunikace 109 178275
ostat.pl. pohřeb. 2 342
ostat.pl. silnice 11 79409
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1099
ostat.pl. zeleň 15 18300
Celkem KN 1383 8435330
Par. DKM 1383 8435330
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 89
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 32
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 158
LV 208
spoluvlastník 262

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 16.10.2009 1:1000 02.11.2009 *) extravilán
DKM 1:1000 01.12.2003 část
S-SK ŠS 1:2880 1835 02.11.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 23.05.2022 19:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.