k.ú.: 626627 - Dlouhé Dvory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570966 - Střezetice NUTS5 CZ0521570966
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 560
orná půda 118 1744727
zahrada 57 55497
travní p. 17 45054
vodní pl. nádrž umělá 2 3953
vodní pl. tok přirozený 5 5314
zast. pl. 60 29701
ostat.pl. dráha 2 6832
ostat.pl. jiná plocha 10 9667
ostat.pl. manipulační pl. 2 7523
ostat.pl. mez, stráň 1 761
ostat.pl. neplodná půda 2 1847
ostat.pl. ostat.komunikace 21 23646
ostat.pl. silnice 12 35904
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 970
ostat.pl. zeleň 1 620
Celkem KN 313 1972576
Par. KMD 313 1972576
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 60
LV 110
spoluvlastník 222

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.01.2015
S-SK GS 1:2880 1840 08.01.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 18.05.2022 01:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.