k.ú.: 626830 - Dobešov u Černovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547760 - Černovice NUTS5 CZ0633547760
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61101 - Kamenice nad Lipou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1017 2984967
zahrada 128 92941
travní p. 428 460460
lesní poz 296 1401986
vodní pl. rybník 25 15348
vodní pl. tok přirozený 115 23022
vodní pl. tok umělý 33 2733
vodní pl. zamokřená pl. 2 1027
zast. pl. společný dvůr 9 1415
zast. pl. zbořeniště 6 1480
zast. pl. 118 48605
ostat.pl. dráha 2 14389
ostat.pl. jiná plocha 111 54547
ostat.pl. manipulační pl. 34 18047
ostat.pl. neplodná půda 57 10410
ostat.pl. ostat.komunikace 132 89400
ostat.pl. pohřeb. 1 628
ostat.pl. silnice 7 37598
Celkem KN 2521 5259003
Par. KMD 2521 5259003
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 59
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 113
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 205
spoluvlastník 299

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.07.2013
S-SK GS 1:2880 1829 16.07.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 28.05.2022 05:42

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.