k.ú.: 626996 - Dobrá Voda u Pelhřimova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 561932 - Dobrá Voda NUTS5 CZ0633561932
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 148 1409655
zahrada 80 73614
travní p. 242 1297208
lesní poz 72 2217733
vodní pl. nádrž umělá 6 55379
vodní pl. rybník 15 86692
vodní pl. tok umělý 18 3919
vodní pl. zamokřená pl. 4 1520
zast. pl. společný dvůr 16 973
zast. pl. zbořeniště 2 216
zast. pl. 111 52905
ostat.pl. dráha 6 54471
ostat.pl. jiná plocha 40 35225
ostat.pl. manipulační pl. 67 61510
ostat.pl. neplodná půda 12 4504
ostat.pl. ostat.komunikace 105 69750
ostat.pl. plantáž dřevin 1 856
ostat.pl. silnice 9 79511
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 745
Celkem KN 955 5506386
Par. KMD 955 5506386
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 53
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 17
vod.dílo hráz ohr 5
Celkem BUD 107
byt.z. byt 11
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 4
obč.z. garáž 4
Celkem JED 23
LV 159
spoluvlastník 250

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.04.2015
KM-D 1:2000 03.01.2003 03.04.2015
S-SK GS 1:2880 1829 03.01.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 27.05.2022 14:49

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.