k.ú.: 627127 - Dobranov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561380 - Česká Lípa NUTS5 CZ0511561380
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 205 4212929
zahrada 123 96682
ovoc. sad 2 7297
travní p. 341 1590715
lesní poz 95 1771787
vodní pl. rybník 31 110249
vodní pl. tok přirozený 70 41686
vodní pl. tok umělý 1 1066
vodní pl. zamokřená pl. 1 2387
zast. pl. společný dvůr 8 1586
zast. pl. zbořeniště 6 1215
zast. pl. 196 85838
ostat.pl. dráha 10 45163
ostat.pl. jiná plocha 81 127582
ostat.pl. manipulační pl. 46 80510
ostat.pl. neplodná půda 87 97750
ostat.pl. ostat.komunikace 165 148036
ostat.pl. pohřeb. 1 2050
ostat.pl. silnice 14 139681
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 9768
Celkem KN 1486 8573977
Par. DKM 1486 8573977
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 58
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 50
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 24
Celkem BUD 189
LV 243
spoluvlastník 320

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.04.2001 Od-ověř TO. Převod.
ZMVM 1:2000 15.03.1991 17.04.2001 Od -dle KP. ZMVM Dobranov 2000 (námitky 1991).
S-SK GS 1:2880 1843 15.03.1991 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 27.05.2022 04:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.