k.ú.: 627186 - Dobrčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 513105 - Dobrčice NUTS5 CZ0714513105
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 274 1825911
zahrada 111 70626
ovoc. sad 1 4546
travní p. 41 42571
lesní poz 25 93866
vodní pl. nádrž umělá 1 2935
vodní pl. tok přirozený 12 15966
vodní pl. zamokřená pl. 4 455
zast. pl. zbořeniště 4 1071
zast. pl. 121 35634
ostat.pl. jiná plocha 22 12134
ostat.pl. manipulační pl. 9 4395
ostat.pl. neplodná půda 10 1186
ostat.pl. ostat.komunikace 55 69265
ostat.pl. silnice 5 20353
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3187
ostat.pl. zeleň 2 531
Celkem KN 698 2204632
Par. DKM 698 2204632
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 86
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 119
LV 196
spoluvlastník 275

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.12.2015
ZMVM 1:2000 01.08.1984 16.12.2015 grafická transformace
S-SK ŠD 1:2500 1938 01.08.1984 agrární operace
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.12.1938


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 24.05.2022 08:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.