k.ú.: 627194 - Dobré - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576263 - Dobré NUTS5 CZ0524576263
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52021 - Dobruška

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 118 1620216
zahrada 218 221917
ovoc. sad 2 4790
travní p. mez, stráň 24 14777
travní p. 284 2481450
lesní poz les(ne hospodář) 2 372
lesní poz ostat.komunikace 4 115499
lesní poz 249 2764791
vodní pl. nádrž přírodní 2 1169
vodní pl. nádrž umělá 4 5280
vodní pl. rybník 2 1268
vodní pl. tok přirozený 38 49459
vodní pl. tok umělý 3 1263
vodní pl. zamokřená pl. 4 4632
zast. pl. společný dvůr 1 245
zast. pl. zbořeniště 1 265
zast. pl. 269 112381
ostat.pl. jiná plocha 69 45476
ostat.pl. manipulační pl. 20 36621
ostat.pl. mez, stráň 35 24275
ostat.pl. neplodná půda 2 612
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1024
ostat.pl. ostat.komunikace 148 213554
ostat.pl. pohřeb. 3 3184
ostat.pl. silnice 7 48299
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 18708
ostat.pl. zeleň 39 50794
Celkem KN 1554 7842321
Par. DKM 1059 7533675
Par. KMD 495 308646
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 98
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 55
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 22
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
Celkem BUD 263
byt.z. byt 27
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 6
Celkem JED 35
LV 346
spoluvlastník 475

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 16.07.2021
KMD 1:1000 30.11.2011
S-SK GS 1:2880 1840 30.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 23.05.2022 20:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.