k.ú.: 627224 - Kamenice u Dobrého - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576263 - Dobré NUTS5 CZ0524576263
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52021 - Dobruška

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 4530
orná půda 91 1517558
zahrada 82 102884
travní p. mez, stráň 15 22181
travní p. 127 590174
lesní poz 88 646793
vodní pl. nádrž přírodní 2 1004
vodní pl. tok přirozený 14 22788
zast. pl. společný dvůr 1 2
zast. pl. zbořeniště 2 1134
zast. pl. 86 52348
ostat.pl. jiná plocha 13 7250
ostat.pl. manipulační pl. 1 3419
ostat.pl. mez, stráň 2 1318
ostat.pl. neplodná půda 24 8823
ostat.pl. ostat.komunikace 61 58019
ostat.pl. silnice 3 26778
Celkem KN 614 3067003
Par. DKM 7 8395
Par. KMD 607 3058608
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 16
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 82
LV 104
spoluvlastník 173

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.07.2012
S-SK GS 1:2880 1840 31.07.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 27.05.2022 15:00

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.