k.ú.: 627267 - Dobrkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571776 - Luže NUTS5 CZ0531571776
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 286 2157146
zahrada 53 67104
ovoc. sad 5 27155
travní p. 15 66887
lesní poz 30 563438
vodní pl. nádrž přírodní 1 442
vodní pl. nádrž umělá 1 863
zast. pl. společný dvůr 2 1446
zast. pl. 58 33900
ostat.pl. jiná plocha 12 4646
ostat.pl. manipulační pl. 3 4074
ostat.pl. mez, stráň 1 1511
ostat.pl. neplodná půda 2 3819
ostat.pl. ostat.komunikace 29 27769
ostat.pl. silnice 3 32601
Celkem KN 501 2992801
Par. KMD 501 2992801
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 27
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 56
LV 140
spoluvlastník 206

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.05.2010
S-SK GS 1:2880 1839 17.05.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 28.05.2022 19:33

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.