k.ú.: 627461 - Dobroutov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587036 - Dobroutov NUTS5 CZ0632587036
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61052 - Polná

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 373 4734131
zahrada 185 87009
travní p. 344 1281851
lesní poz les s budovou 1 3
lesní poz 132 3435021
vodní pl. nádrž umělá 2 19550
vodní pl. rybník 24 59962
vodní pl. tok přirozený 35 24033
vodní pl. tok umělý 22 9118
vodní pl. zamokřená pl. 1 46
zast. pl. 168 71252
ostat.pl. jiná plocha 104 84169
ostat.pl. manipulační pl. 24 28587
ostat.pl. neplodná půda 112 84770
ostat.pl. ost.dopravní pl. 8 6409
ostat.pl. ostat.komunikace 227 147499
ostat.pl. silnice 5 33698
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2871
ostat.pl. zeleň 2 368
Celkem KN 1771 10110347
Par. DKM 2 1196
Par. KMD 1769 10109151
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 53
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 50
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 160
LV 228
spoluvlastník 322

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2014
KM-D 1:2000 18.04.2001 28.11.2014
S-SK GS 1:2880 1838 18.04.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 28.05.2022 06:33

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.