k.ú.: 627488 - Dobrovíz - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284043013

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539171 - Dobrovíz NUTS5 CZ020A539171
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21052 - Hostivice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 526 4677131
zahrada 219 143013
ovoc. sad 16 59545
travní p. 24 46797
lesní poz 20 29515
vodní pl. nádrž umělá 2 3417
vodní pl. tok přirozený 10 10151
vodní pl. zamokřená pl. 2 3147
zast. pl. zbořeniště 5 2248
zast. pl. 373 272059
ostat.pl. dráha 4 49461
ostat.pl. jiná plocha 89 190911
ostat.pl. manipulační pl. 21 36042
ostat.pl. mez, stráň 10 12187
ostat.pl. neplodná půda 31 35033
ostat.pl. ost.dopravní pl. 6 192060
ostat.pl. ostat.komunikace 83 126752
ostat.pl. pohřeb. 1 773
ostat.pl. silnice 18 51490
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 14991
ostat.pl. zeleň 5 10164
Celkem KN 1467 5966887
Par. KMD 1467 5966887
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 218
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 8
č.p. zem.used 5
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 68
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
Celkem BUD 373
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 387
spoluvlastník 583

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.03.2016
S-SK GS 1:2880 1840 31.03.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 20.05.2022 19:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.