k.ú.: 627631 - Dobřany v Orlických horách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576280 - Dobřany NUTS5 CZ0524576280
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52021 - Dobruška

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 26 266178
zahrada 61 38186
travní p. 412 1490454
lesní poz ostat.komunikace 1 413
lesní poz 253 1963270
vodní pl. nádrž přírodní 9 3124
vodní pl. tok přirozený 8 12888
vodní pl. zamokřená pl. 2 471
zast. pl. zbořeniště 3 782
zast. pl. 128 39882
ostat.pl. jiná plocha 26 19326
ostat.pl. manipulační pl. 6 2677
ostat.pl. neplodná půda 93 101516
ostat.pl. ostat.komunikace 95 94521
ostat.pl. pohřeb. 1 1525
ostat.pl. silnice 3 17671
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3340
ostat.pl. zeleň 1 855
Celkem KN 1131 4057079
Par. DKM 29 62884
Par. KMD 1102 3994195
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 62
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 5
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 123
LV 177
spoluvlastník 248

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2012
S-SK GS 1:2880 1840 20.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 23.05.2022 09:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.