k.ú.: 627640 - Dobřejovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-východ email: kp.pvychod@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18212 Praha telefon: 284041111 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3209 - Praha-východ NUTS4 CZ0209
Obec 538167 - Dobřejovice NUTS5 CZ0209538167
Pracoviště 209 - Praha-východ

Obec s rozšířenou působností 2122 - Říčany
Pověřený obecní úřad 21223 - Říčany

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 612 2444102
zahrada 295 205208
ovoc. sad 3 35802
travní p. 153 285474
lesní poz 10 18385
vodní pl. nádrž umělá 16 58892
vodní pl. tok přirozený 44 20937
vodní pl. tok umělý 1 315
zast. pl. společný dvůr 4 1141
zast. pl. zbořeniště 5 1988
zast. pl. 524 147463
ostat.pl. dálnice 15 66798
ostat.pl. jiná plocha 103 90139
ostat.pl. manipulační pl. 24 28103
ostat.pl. neplodná půda 85 77638
ostat.pl. ostat.komunikace 164 177804
ostat.pl. silnice 52 102465
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 11725
ostat.pl. zeleň 99 73886
Celkem KN 2211 3848265
Par. DKM 732 2791502
Par. KMD 1479 1056763
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 359
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 3
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 38
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 13
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 519
byt.z. byt 48
byt.z. garáž 17
obč.z. byt 28
obč.z. dílna 2
obč.z. garáž 4
obč.z. j.nebyt 3
obč.z. rozest. 2
Celkem JED 104
LV 723
spoluvlastník 1051

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.11.2015 na části po KPÚ
DKM-KPÚ 03.03.2011 1:1000 07.03.2011 *)
S-SK GS 1:2880 1841 18.11.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-východ.

vypočteno: 25.05.2022 01:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.