k.ú.: 627780 - Dobříčany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566357 - Liběšice NUTS5 CZ0424566357
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4216 - Žatec
Pověřený obecní úřad 42161 - Žatec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 3 767
orná půda 188 2297095
chmelnice 15 100717
zahrada 57 25869
travní p. 40 55786
lesní poz 31 187100
vodní pl. nádrž umělá 1 2194
vodní pl. tok přirozený 17 38886
zast. pl. společný dvůr 2 74
zast. pl. zbořeniště 2 1873
zast. pl. 103 59581
ostat.pl. dráha 1 16286
ostat.pl. jiná plocha 59 33742
ostat.pl. manipulační pl. 5 42899
ostat.pl. mez, stráň 1 499
ostat.pl. neplodná půda 59 47993
ostat.pl. ostat.komunikace 45 46361
ostat.pl. silnice 9 32766
ostat.pl. zeleň 20 66289
Celkem KN 658 3056777
Par. KMD 658 3056777
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 33
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 96
LV 121
spoluvlastník 169

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.03.2013
S-SK GS 1:2880 1843 26.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 17.05.2022 09:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.