k.ú.: 628247 - Dolánky nad Ohří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 553646 - Dolánky nad Ohří NUTS5 CZ0423553646
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 188 2225436
zahrada 123 64105
ovoc. sad 46 418149
travní p. 22 23697
lesní poz les(ne hospodář) 8 7483
lesní poz 10 186678
vodní pl. nádrž umělá 1 6919
vodní pl. tok přirozený 4 77922
vodní pl. tok umělý 1 1139
vodní pl. zamokřená pl. 1 1616
zast. pl. společný dvůr 2 1103
zast. pl. zbořeniště 1 833
zast. pl. 197 60351
ostat.pl. jiná plocha 43 48907
ostat.pl. manipulační pl. 13 13776
ostat.pl. neplodná půda 84 49795
ostat.pl. ostat.komunikace 69 97117
ostat.pl. pohřeb. 2 3288
ostat.pl. silnice 2 22868
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 5745
ostat.pl. zeleň 6 901
Celkem KN 826 3317828
Par. DKM 826 3317828
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 143
č.p. rod.rekr 6
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 194
LV 229
spoluvlastník 292

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.12.2007 OKO mimo PÚ - DKM v celém k.ú.
DKM-KPÚ 04.11.1999 1:1000 29.09.2000 *) v rozsahu PÚ
S-SK GS 1:2880 1843 19.12.2007


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 22.05.2022 21:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.