k.ú.: 628441 - Svinišťany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574015 - Dolany NUTS5 CZ0523574015
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5206 - Jaroměř
Pověřený obecní úřad 52061 - Jaroměř

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 237 1469001
zahrada 85 61188
ovoc. sad 75 539174
travní p. 269 1210457
lesní poz 63 57355
vodní pl. nádrž umělá 6 1188
vodní pl. tok přirozený 27 30972
vodní pl. tok umělý 79 37458
zast. pl. společný dvůr 2 174
zast. pl. zbořeniště 1 85
zast. pl. 110 66605
ostat.pl. jiná plocha 78 51401
ostat.pl. manipulační pl. 13 48261
ostat.pl. neplodná půda 6 3031
ostat.pl. ostat.komunikace 123 66441
ostat.pl. silnice 12 42778
Celkem KN 1186 3685569
Par. DKM 1186 3685569
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 47
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 16
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 104
LV 215
spoluvlastník 684

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.01.2009
THM-V 1:2000 01.06.1971 24.01.2009
S-SK GS 1:2880 1840 01.06.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 28.05.2022 07:20

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.