k.ú.: 628492 - Dolenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 593958 - Dolenice NUTS5 CZ0647593958
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6212 - Moravský Krumlov
Pověřený obecní úřad 62121 - Miroslav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 86 3587655
vinice 1 214
zahrada 72 48229
ovoc. sad 3 6757
lesní poz 8 546014
vodní pl. nádrž umělá 1 1618
vodní pl. zamokřená pl. 1 684
zast. pl. společný dvůr 1 87
zast. pl. zbořeniště 12 2875
zast. pl. 95 51891
ostat.pl. dráha 2 36493
ostat.pl. jiná plocha 20 8327
ostat.pl. manipulační pl. 7 46813
ostat.pl. neplodná půda 2 1741
ostat.pl. ostat.komunikace 36 87909
ostat.pl. silnice 4 30968
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6474
ostat.pl. zeleň 1 557
Celkem KN 353 4465306
GP 237 3493022
Celkem ZE 237 3493022
Par. KMD 233 667477
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 64
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 91
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 124
spoluvlastník 187

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.07.2015
S-SK ŠS 1:2880 1825


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 17.05.2022 05:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.