k.ú.: 628611 - Loza - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 566446 - Loza NUTS5 CZ0325566446
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32063 - Plasy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 571 1497910
zahrada 143 92712
travní p. 237 344713
lesní poz 184 1441424
vodní pl. nádrž umělá 56 15608
vodní pl. tok přirozený 17 1496
vodní pl. zamokřená pl. 11 20638
zast. pl. společný dvůr 6 234
zast. pl. zbořeniště 1 479
zast. pl. 171 54469
ostat.pl. jiná plocha 107 51018
ostat.pl. manipulační pl. 51 34666
ostat.pl. neplodná půda 49 27965
ostat.pl. ostat.komunikace 219 74697
ostat.pl. pohřeb. 9 6136
ostat.pl. silnice 60 56579
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 3026
ostat.pl. zeleň 2 954
Celkem KN 1898 3724724
Par. DKM 1898 3724724
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 97
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 3
Celkem BUD 165
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 230
spoluvlastník 302

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.2004
ZMVM 1:2000 01.07.1982 30.11.2004
S-SK GS 1:2880 1839 30.06.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 26.05.2022 06:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.