k.ú.: 628719 - Dolní Bory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595641 - Bory NUTS5 CZ0635595641
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 311 2508412
zahrada 161 89084
travní p. 359 1280051
lesní poz les s budovou 3 123
lesní poz 226 6113581
vodní pl. nádrž umělá 4 83247
vodní pl. rybník 4 18392
vodní pl. tok přirozený 5 7224
vodní pl. tok umělý 31 26460
zast. pl. společný dvůr 2 283
zast. pl. zbořeniště 10 3093
zast. pl. 222 82759
ostat.pl. jiná plocha 55 55407
ostat.pl. manipulační pl. 4 8905
ostat.pl. neplodná půda 117 56212
ostat.pl. ostat.komunikace 122 165612
ostat.pl. pohřeb. 1 442
ostat.pl. silnice 3 44909
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4263
ostat.pl. zeleň 5 3164
Celkem KN 1646 10551623
Par. DKM 1 124
Par. KMD 1645 10551499
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 125
č.p. rod.rekr 8
č.p. zem.used 8
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 3
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 217
obč.z. byt 2
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 3
LV 261
spoluvlastník 318

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 15.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 17.05.2022 03:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.