k.ú.: 628743 - Dolní Branná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579122 - Dolní Branná NUTS5 CZ0525579122
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52152 - Vrchlabí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 191 2901269
zahrada 318 321744
ovoc. sad 1 5751
travní p. mez, stráň 24 35023
travní p. 555 2354245
lesní poz 95 1286687
vodní pl. nádrž umělá 5 9351
vodní pl. tok přirozený 40 118217
vodní pl. tok umělý 6 5708
zast. pl. zbořeniště 1 178
zast. pl. 560 127303
ostat.pl. dráha 1 38218
ostat.pl. jiná plocha 164 253648
ostat.pl. manipulační pl. 33 63277
ostat.pl. mez, stráň 6 7019
ostat.pl. neplodná půda 2 511
ostat.pl. ostat.komunikace 183 175413
ostat.pl. pohřeb. 2 2607
ostat.pl. silnice 21 111519
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 21787
ostat.pl. zeleň 33 73438
Celkem KN 2247 7912913
Par. DKM 2247 7912913
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 344
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 4
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 69
bez čp/če jiná st. 70
bez čp/če obč.vyb. 15
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 2
Celkem BUD 552
byt.z. byt 11
obč.z. byt 2
Celkem JED 13
LV 543
spoluvlastník 748

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.04.2004 domapování - intravilán
DKM-KPÚ 25.10.2001 1:1000 07.11.2001 *) KPÚ - extravilán
S-SK GS 1:2880 1842 30.04.2004


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 23.05.2022 23:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.