k.ú.: 628824 - Dolní Bukovsko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544388 - Dolní Bukovsko NUTS5 CZ0311544388
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3115 - Týn nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 31151 - Týn nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1610 7749817
zahrada 368 246427
ovoc. sad 2 9703
travní p. 501 754634
lesní poz 107 766374
vodní pl. nádrž přírodní 5 10662
vodní pl. nádrž umělá 1 321
vodní pl. rybník 9 61311
vodní pl. tok přirozený 56 35810
vodní pl. tok umělý 142 23552
vodní pl. zamokřená pl. 21 29466
zast. pl. společný dvůr 4 1020
zast. pl. zbořeniště 13 2633
zast. pl. 695 228042
ostat.pl. jiná plocha 176 131112
ostat.pl. manipulační pl. 145 272202
ostat.pl. neplodná půda 103 50608
ostat.pl. ostat.komunikace 339 180235
ostat.pl. pohřeb. 2 5041
ostat.pl. silnice 281 129775
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 25367
ostat.pl. zeleň 5 6443
Celkem KN 4590 10720555
Par. DKM 4590 10720555
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 261
č.p. byt.dům 11
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 141
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 65
bez čp/če jiná st. 63
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 38
rozestav. 15
Celkem BUD 646
byt.z. byt 88
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 2
Celkem JED 92
LV 801
spoluvlastník 1149

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 20.05.2021 1:1000 20.05.2021 *) Přesah KPÚ z k.ú. Sviny (okres Tábor)
DKM 1:1000 06.12.2011
ZMVM 1:2000 17.12.1986 06.12.2011
S-SK GS 1:2880 1870 17.12.1986


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 23.05.2022 17:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.