k.ú.: 628867 - Sedlíkovice u Dolního Bukovska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544388 - Dolní Bukovsko NUTS5 CZ0311544388
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3115 - Týn nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 31151 - Týn nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 349 1862002
zahrada 34 21844
travní p. 153 341827
lesní poz 1 992
vodní pl. nádrž přírodní 5 5729
vodní pl. tok umělý 53 14881
vodní pl. zamokřená pl. 7 1170
zast. pl. 28 26402
ostat.pl. jiná plocha 17 9448
ostat.pl. manipulační pl. 12 16602
ostat.pl. neplodná půda 10 20015
ostat.pl. ostat.komunikace 100 35598
ostat.pl. silnice 4 16185
Celkem KN 773 2372695
Par. DKM 773 2372695
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 3
č.p. výroba 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 26
LV 45
spoluvlastník 75

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.11.2009
ZMVM 1:2000 17.12.1986 27.11.2009
S-SK GS 1:2880 1870 17.12.1986


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 25.05.2022 01:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.