k.ú.: 628883 - Dolní Čermná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580112 - Dolní Čermná NUTS5 CZ0534580112
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 161 1610635
zahrada 557 380999
ovoc. sad 36 88149
travní p. 764 4406431
lesní poz ostat.komunikace 7 9585
lesní poz 205 3917094
vodní pl. nádrž umělá 1 1125
vodní pl. rybník 5 168344
vodní pl. tok přirozený 88 39831
vodní pl. zamokřená pl. 2 8840
zast. pl. společný dvůr 4 510
zast. pl. zbořeniště 29 5375
zast. pl. 599 142188
ostat.pl. jiná plocha 247 210088
ostat.pl. manipulační pl. 38 52169
ostat.pl. neplodná půda 5 14489
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1300
ostat.pl. ostat.komunikace 420 311870
ostat.pl. pohřeb. 1 1309
ostat.pl. silnice 12 67312
ostat.pl. skládka 1 8856
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 36436
ostat.pl. zamokřená pl. 4 4845
ostat.pl. zeleň 15 15539
Celkem KN 3216 11503319
Par. DKM 828 9930732
Par. KMD 2387 1572410
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 129
č.p. byt.dům 10
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 250
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 56
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 17
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 13
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 574
byt.z. byt 42
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 9
obč.z. byt 10
Celkem JED 67
LV 693
spoluvlastník 970

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 03.04.2017 1:1000 13.04.2017 *)
KMD 1:1000 18.12.2014
S-SK GS 1:2880 1839 13.04.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 16.05.2022 06:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.