k.ú.: 628905 - Dolní Datyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ostrava email: kp.ostrava@cuzk.cz
Vítkovická 2/3056, 70200 Ostrava telefon: 596944111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3803 - Karviná NUTS4 CZ0803
Obec 555088 - Havířov NUTS5 CZ0803555088
Pracoviště 807 - Ostrava

Obec s rozšířenou působností 8108 - Havířov
Pověřený obecní úřad 81081 - Havířov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 321 1092736
zahrada 321 366104
travní p. 145 227400
lesní poz 56 190076
vodní pl. nádrž přírodní 2 925
vodní pl. tok přirozený 27 49029
vodní pl. tok umělý 2 320
vodní pl. zamokřená pl. 7 5585
zast. pl. společný dvůr 6 1721
zast. pl. zbořeniště 2 1450
zast. pl. 302 82276
ostat.pl. jiná plocha 48 25106
ostat.pl. manipulační pl. 11 18777
ostat.pl. neplodná půda 20 12143
ostat.pl. ostat.komunikace 143 85452
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 14338
ostat.pl. zeleň 2 947
Celkem KN 1419 2174385
Par. DKM 1419 2174385
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 216
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 11
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 3
Celkem BUD 300
LV 433
spoluvlastník 578

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.02.2000
ZMVM 1:2000 01.04.1989 01.02.2000
S-SK ŠS 1:2880 1936 01.04.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ostrava.

vypočteno: 20.05.2022 18:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.