k.ú.: 628913 - Dolní Dobrouč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580121 - Dolní Dobrouč NUTS5 CZ0534580121
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1089 4466496
zahrada 1136 581653
ovoc. sad 3 11816
travní p. 1816 4394673
lesní poz les s budovou 1 45
lesní poz 1282 5652347
vodní pl. nádrž umělá 6 15061
vodní pl. rybník 13 24294
vodní pl. tok přirozený 70 132954
vodní pl. tok umělý 3 626
zast. pl. společný dvůr 16 5894
zast. pl. zbořeniště 46 6703
zast. pl. 1041 232537
ostat.pl. dráha 8 51709
ostat.pl. jiná plocha 569 357997
ostat.pl. manipulační pl. 34 32076
ostat.pl. neplodná půda 65 49782
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 2920
ostat.pl. ostat.komunikace 997 467595
ostat.pl. pohřeb. 3 4310
ostat.pl. silnice 26 70227
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 46783
ostat.pl. zeleň 20 10852
Celkem KN 8259 16619350
EN 17 33894
PK 223 224830
Celkem ZE 240 258724
Par. DKM 183 510696
Par. KMD 3787 13564646
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 221
č.p. byt.dům 20
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 20
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 393
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 2
č.e. adminis. 1
č.e. jiná st. 12
č.e. obč.vyb. 5
č.e. rod.rekr 46
č.e. tech.vyb 6
č.e. víceúčel 2
č.e. výroba 2
č.e. zem.stav 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 56
bez čp/če jiná st. 73
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 19
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 64
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 987
byt.z. byt 53
byt.z. garáž 12
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 20
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 89
LV 1125
spoluvlastník 1577

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2016
DKM-KPÚ 21.07.2014 1:1000 22.09.2014 *)
S-SK GS 1:2880 1839


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.05.2022 13:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.