k.ú.: 629006 - Horní Kaliště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545465 - Dolní Dvořiště NUTS5 CZ0312545465
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3106 - Kaplice
Pověřený obecní úřad 31061 - Kaplice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 34 2968545
zahrada 2 2005
travní p. 37 1442867
lesní poz ostat.komunikace 3 22793
lesní poz 50 3048113
vodní pl. nádrž přírodní 2 6268
vodní pl. tok umělý 2 7639
zast. pl. 22 7143
ostat.pl. dráha 1 3806
ostat.pl. jiná plocha 2 1786
ostat.pl. manipulační pl. 6 20979
ostat.pl. neplodná půda 46 115734
ostat.pl. ostat.komunikace 13 45818
Celkem KN 220 7693496
Par. KMD 220 7693496
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 22
LV 31
spoluvlastník 43

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.03.2017
KM-D 1:2880 20.11.2000 22.03.2017
S-SK GS 1:2880 1826 20.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 25.05.2022 03:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.