k.ú.: 629235 - Světec u Dolního Jamného - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 558656 - Bezvěrov NUTS5 CZ0325558656
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32062 - Manětín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 50 1158410
zahrada 26 29807
travní p. 44 593007
lesní poz 45 703159
vodní pl. nádrž umělá 1 2608
vodní pl. rybník 1 5070
vodní pl. tok přirozený 5 9310
vodní pl. tok umělý 4 3460
vodní pl. zamokřená pl. 11 37315
zast. pl. zbořeniště 1 1000
zast. pl. 25 17116
ostat.pl. jiná plocha 25 70821
ostat.pl. manipulační pl. 3 3883
ostat.pl. neplodná půda 30 25410
ostat.pl. ostat.komunikace 25 31209
ostat.pl. silnice 2 13763
Celkem KN 298 2705348
Par. KMD 298 2705348
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 15
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 24
LV 45
spoluvlastník 66

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.08.2017
KM-D 1:2000 03.07.2000 14.08.2017
S-SK GS 1:2880 1839 02.07.2000 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 26.05.2022 07:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.