k.ú.: 629286 - Dolní Kounice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 582956 - Dolní Kounice NUTS5 CZ0643582956
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6208 - Ivančice
Pověřený obecní úřad 62081 - Ivančice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 512 1524320
vinice 512 2151983
zahrada 1386 1212486
ovoc. sad 129 942665
travní p. mez, stráň 4 739
travní p. 231 305597
lesní poz les s budovou 1 17
lesní poz 279 755840
vodní pl. nádrž přírodní 1 13
vodní pl. rybník 2 4031
vodní pl. tok přirozený 94 246195
vodní pl. tok umělý 1 331
vodní pl. zamokřená pl. 3 791
zast. pl. společný dvůr 13 634
zast. pl. zbořeniště 7 2098
zast. pl. 1336 264611
ostat.pl. jiná plocha 405 396327
ostat.pl. manipulační pl. 34 44336
ostat.pl. neplodná půda 915 678409
ostat.pl. ostat.komunikace 226 254490
ostat.pl. pohřeb. 2 17033
ostat.pl. silnice 156 140815
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 17702
ostat.pl. zeleň 7 9859
Celkem KN 6265 8971322
Par. DKM 6265 8971322
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 12
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb. 23
č.p. rod.dům 779
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 9
č.e. garáž 44
č.e. jiná st. 15
č.e. obč.vyb. 6
č.e. rod.rekr 183
č.e. tech.vyb 1
č.e. výroba 2
č.e. zem.stav 11
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 52
bez čp/če jiná st. 100
bez čp/če obč.vyb. 15
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 10
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 1304
byt.z. byt 100
byt.z. garáž 8
obč.z. byt 33
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 144
LV 1995
spoluvlastník 2845

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 01.10.2004 na části mimo KPÚ
DKM-KPÚ 05.03.2002 1:2000 05.09.2002 *)
ZMVM 1:2000 01.12.1988 30.09.2004 1:2000, 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1825 30.11.1988 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 19.05.2022 08:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.