k.ú.: 629405 - Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568597 - Dolní Krupá NUTS5 CZ0631568597
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 914 4383114
zahrada 235 103166
ovoc. sad 1 2638
travní p. 629 975170
lesní poz les s budovou 3 123
lesní poz 283 1855672
vodní pl. nádrž umělá 4 841
vodní pl. rybník 10 66307
vodní pl. tok přirozený 8 16545
vodní pl. tok umělý 12 11109
zast. pl. společný dvůr 1 6
zast. pl. zbořeniště 10 2137
zast. pl. 289 89075
ostat.pl. dráha 5 77530
ostat.pl. jiná plocha 129 69262
ostat.pl. manipulační pl. 35 20231
ostat.pl. neplodná půda 55 31784
ostat.pl. ostat.komunikace 201 123841
ostat.pl. pohřeb. 1 3847
ostat.pl. silnice 71 88931
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 930
ostat.pl. zeleň 1 1409
Celkem KN 2900 7923668
Par. KMD 2900 7923668
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 173
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 5
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 16
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 274
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 6
Celkem JED 12
LV 440
spoluvlastník 683

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.08.2012
S-SK GS 1:2880 1838 30.08.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 27.05.2022 13:39

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.