k.ú.: 629421 - Dolní Lánov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579165 - Dolní Lánov NUTS5 CZ0525579165
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52152 - Vrchlabí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 837 6915207
zahrada 241 215406
travní p. 1167 3794645
lesní poz 467 3646657
vodní pl. nádrž umělá 10 29680
vodní pl. tok přirozený 63 107711
vodní pl. tok umělý 42 26083
vodní pl. zamokřená pl. 11 26821
zast. pl. společný dvůr 4 1587
zast. pl. zbořeniště 6 1533
zast. pl. 407 168938
ostat.pl. jiná plocha 159 120460
ostat.pl. manipulační pl. 109 112749
ostat.pl. neplodná půda 247 157178
ostat.pl. ost.dopravní pl. 14 14110
ostat.pl. ostat.komunikace 459 360970
ostat.pl. pohřeb. 1 4604
ostat.pl. silnice 7 43420
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 14798
ostat.pl. zeleň 10 8047
Celkem KN 4276 15770604
Par. KMD 4276 15770604
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 129
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. rod.dům 141
č.p. rod.rekr 5
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 3
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 389
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 518
spoluvlastník 731

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.09.2016
S-SK GS 1:2880 1842 09.09.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 18.05.2022 21:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.