k.ú.: 629502 - Novákovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 578070 - Lomec NUTS5 CZ0322578070
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 185 1000900
zahrada 41 51369
travní p. 76 271535
vodní pl. nádrž přírodní 11 6648
vodní pl. tok přirozený 18 21256
vodní pl. tok umělý 18 10329
vodní pl. zamokřená pl. 18 132873
zast. pl. společný dvůr 1 196
zast. pl. zbořeniště 1 153
zast. pl. 45 20346
ostat.pl. jiná plocha 15 8232
ostat.pl. neplodná půda 11 9744
ostat.pl. ostat.komunikace 19 18390
ostat.pl. silnice 28 27410
Celkem KN 487 1579381
Par. DKM 487 1579381
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 21
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 42
LV 75
spoluvlastník 96

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.02.1997
S-SK GS 1:2880 1837 07.02.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2022 07:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.