k.ú.: 629511 - Vacovy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556394 - Janovice nad Úhlavou NUTS5 CZ0322556394
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 196 1133919
zahrada 42 43803
travní p. 116 231010
lesní poz 24 69821
vodní pl. nádrž umělá 2 5765
vodní pl. rybník 4 17143
vodní pl. tok umělý 54 8221
zast. pl. zbořeniště 1 255
zast. pl. 41 21898
ostat.pl. jiná plocha 46 50778
ostat.pl. manipulační pl. 12 28934
ostat.pl. neplodná půda 9 2719
ostat.pl. ostat.komunikace 17 22815
ostat.pl. silnice 1 7756
Celkem KN 565 1644837
Par. DKM 565 1644837
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 23
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 38
LV 47
spoluvlastník 59

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.03.1997
S-SK GS 1:2880 1837 14.03.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.05.2022 01:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.