k.ú.: 629537 - Dolní Lhota u Luhačovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585173 - Dolní Lhota NUTS5 CZ0724585173
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7204 - Luhačovice
Pověřený obecní úřad 72041 - Luhačovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 629 1088595
zahrada 173 81865
travní p. 830 948535
lesní poz 236 2473114
vodní pl. tok přirozený 37 37185
vodní pl. zamokřená pl. 2 1052
zast. pl. zbořeniště 9 1791
zast. pl. 321 75873
ostat.pl. jiná plocha 95 27314
ostat.pl. manipulační pl. 34 17735
ostat.pl. neplodná půda 205 79109
ostat.pl. ostat.komunikace 242 104944
ostat.pl. silnice 50 57909
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 11604
ostat.pl. zeleň 9 3335
Celkem KN 2883 5009960
Par. KMD 2883 5009960
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 175
č.p. shromaž. 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 4
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 48
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 1
Celkem BUD 318
byt.z. byt 7
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 9
LV 452
spoluvlastník 624

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.04.2022
KMD 1:1000 14.11.2017
KM-D 1:2000 31.03.2003 26.04.2022
S-SK ŠS 1:2880 1828 31.03.2003 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 23.05.2022 07:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.