k.ú.: 629774 - Dolní Morava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580163 - Dolní Morava NUTS5 CZ0534580163
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5305 - Králíky
Pověřený obecní úřad 53051 - Králíky

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 23 846204
zahrada 35 56976
travní p. 275 1967380
lesní poz 37 345320
vodní pl. tok přirozený 8 6682
vodní pl. tok umělý 2 3125
zast. pl. společný dvůr 1 342
zast. pl. zbořeniště 8 2406
zast. pl. 93 37959
ostat.pl. jiná plocha 58 42042
ostat.pl. manipulační pl. 6 2878
ostat.pl. neplodná půda 16 32535
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 4546
ostat.pl. ostat.komunikace 60 71634
ostat.pl. silnice 6 25378
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 4870
ostat.pl. zeleň 7 31146
Celkem KN 643 3481423
Par. DKM 643 3481423
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 37
č.p. rod.rekr 9
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 10
rozestav. 1
Celkem BUD 86
byt.z. byt 9
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 21
obč.z. byt 5
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 84
Celkem JED 122
LV 210
spoluvlastník 387

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.12.2014
DKM-KPÚ 1:1000 06.12.2011
S-SK GS 1:2880 1839 04.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.05.2022 07:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.