k.ú.: 629839 - Dolní Němčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592145 - Dolní Němčí NUTS5 CZ0722592145
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1814 7689225
vinice 2 550
zahrada 683 272344
ovoc. sad 1 2166
travní p. 178 249204
lesní poz 23 129301
vodní pl. nádrž umělá 1 1049
vodní pl. tok přirozený 79 120177
vodní pl. tok umělý 2 1599
vodní pl. zamokřená pl. 7 30763
zast. pl. zbořeniště 22 4295
zast. pl. 1091 302779
ostat.pl. jiná plocha 344 174978
ostat.pl. manipulační pl. 83 56322
ostat.pl. neplodná půda 177 321055
ostat.pl. ostat.komunikace 225 449930
ostat.pl. pohřeb. 1 4129
ostat.pl. silnice 44 42189
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 24670
ostat.pl. zeleň 3 1801
Celkem KN 4782 9878526
Par. DKM 1805 8629213
Par. KMD 2975 1248744
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 47
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 13
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 787
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 33
č.e. obč.vyb. 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 53
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 37
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
Celkem BUD 1049
byt.z. byt 14
obč.z. byt 3
Celkem JED 17
LV 1529
spoluvlastník 2079

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.04.2017
DKM-KPÚ 1:1000 14.12.2015
S-SK ŠS 1:2880 1827 11.04.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 20.05.2022 02:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.