k.ú.: 629952 - Dolní Počernice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 364 1833352
zahrada 891 422529
travní p. 18 135230
lesní poz les(ne hospodář) 1 4537
lesní poz 66 1293700
vodní pl. nádrž přírodní 2 907
vodní pl. nádrž umělá 18 20113
vodní pl. rybník 2 277864
vodní pl. tok přirozený 65 62192
vodní pl. tok umělý 29 18763
vodní pl. zamokřená pl. 2 7394
zast. pl. společný dvůr 9 1661
zast. pl. zbořeniště 5 728
zast. pl. 1096 235623
ostat.pl. dráha 11 102945
ostat.pl. dálnice 32 47715
ostat.pl. jiná plocha 265 151658
ostat.pl. manipulační pl. 15 57771
ostat.pl. neplodná půda 27 65898
ostat.pl. ostat.komunikace 282 327415
ostat.pl. pohřeb. 1 4577
ostat.pl. silnice 32 93257
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 30 157202
ostat.pl. zeleň 59 435689
Celkem KN 3322 5758720
Par. DKM 3322 5758720
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 402
č.p. byt.dům 16
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 11
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 403
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 39
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 78
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če ubyt.zař 10
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz př. 4
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 1065
byt.z. byt 134
byt.z. garáž 26
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. ateliér 2
obč.z. byt 93
obč.z. j.nebyt 8
Celkem JED 266
LV 1294
spoluvlastník 1891

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.03.2015
THM-V 1:1000 01.02.1976 31.03.2015
S-SK GS 1:2880 1841 31.03.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.05.2022 07:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.