k.ú.: 629952 - Dolní Počernice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres NUTS4
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 200 1407314
zahrada 999 485170
travní p. 21 242649
lesní poz les(ne hospodář) 1 4537
lesní poz 53 1295096
vodní pl. nádrž umělá 11 19242
vodní pl. rybník 2 277864
vodní pl. tok přirozený 28 54453
vodní pl. tok umělý 18 18758
vodní pl. zamokřená pl. 2 7394
zast. pl. společný dvůr 1 128
zast. pl. zbořeniště 2 93
zast. pl. 1129 239293
ostat.pl. dráha 11 102945
ostat.pl. dálnice 1 1893
ostat.pl. jiná plocha 334 248743
ostat.pl. manipulační pl. 13 57381
ostat.pl. neplodná půda 5 24086
ostat.pl. ostat.komunikace 306 490140
ostat.pl. pohřeb. 1 4577
ostat.pl. silnice 5 2437
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 31 159596
ostat.pl. zeleň 72 614906
Celkem KN 3246 5758695
Par. DKM 3246 5758695
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 20
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 12
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb. 19
č.p. rod.dům 792
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 42
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 107
bez čp/če jiná st. 53
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če ubyt.zař 10
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz př. 4
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 1112
byt.z. byt 134
byt.z. garáž 26
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. ateliér 2
obč.z. byt 96
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 8
Celkem JED 270
LV 1296
spoluvlastník 1905

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.03.2015
THM-V 1:1000 01.02.1976 31.03.2015
S-SK GS 1:2880 1841 31.03.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 16.07.2024 15:39

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.