k.ú.: 630012 - Nová Víska u Dolní Poustevny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562441 - Dolní Poustevna NUTS5 CZ0421562441
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42122 - Šluknov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 17 395198
zahrada 21 13645
travní p. 64 1107807
lesní poz 57 1578498
vodní pl. nádrž umělá 5 3553
zast. pl. zbořeniště 11 3143
zast. pl. 11 5631
ostat.pl. jiná plocha 2 467
ostat.pl. manipulační pl. 1 2811
ostat.pl. neplodná půda 28 24859
ostat.pl. ostat.komunikace 46 41512
ostat.pl. pohřeb. 1 884
ostat.pl. silnice 1 10600
Celkem KN 265 3188608
Par. KMD 265 3188608
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. rod.dům 3
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 11
LV 23
spoluvlastník 31

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.12.2013
S-SK GS 1:2880 1843 01.12.2013 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 18.05.2022 11:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.