k.ú.: 630331 - Dolní Věstonice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28.října 16/720, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584436 - Dolní Věstonice NUTS5 CZ0644584436
Pracoviště 704 - Břeclav

Obec s rozšířenou působností 6211 - Mikulov
Pověřený obecní úřad 62111 - Mikulov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 199 530489
vinice 238 1147902
zahrada 195 136359
ovoc. sad 5 7806
travní p. 15 36508
lesní poz 28 75466
vodní pl. nádrž umělá 51 1570556
vodní pl. tok přirozený 11 4355694
vodní pl. tok umělý 11 12582
vodní pl. zamokřená pl. 7 3988
zast. pl. společný dvůr 10 2583
zast. pl. zbořeniště 5 2312
zast. pl. 293 153840
ostat.pl. jiná plocha 268 294999
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 3 1589
ostat.pl. manipulační pl. 50 52820
ostat.pl. neplodná půda 84 177749
ostat.pl. ostat.komunikace 133 174626
ostat.pl. pohřeb. 1 2684
ostat.pl. silnice 24 47292
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 22002
ostat.pl. zeleň 8 5912
Celkem KN 1652 8815758
EN 2 505
GP 26 51148
Celkem ZE 28 51653
Par. DKM 766 3858890
Par. KMD 862 4939053
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 144
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 3
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 9
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 3
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 279
byt.z. byt 9
obč.z. byt 7
Celkem JED 16
LV 482
spoluvlastník 678

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.12.2012
KMD 1:1000 12.12.2012
KMD 1:1000 16.11.2010
DKM-KPÚ 30.04.2007 1:1000 14.06.2007 *) Z-2065/2007
S-SK ŠS 1:2880 1835 16.11.2010 Zbývá velmi malá část k.ú., nebude řešena věcným úkolem.


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Břeclav.

vypočteno: 17.05.2022 05:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.