k.ú.: 630411 - Podlesí u Dolního Žandova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554502 - Dolní Žandov NUTS5 CZ0411554502
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 53 859091
zahrada 44 33889
travní p. 114 583492
lesní poz 221 2679246
vodní pl. nádrž umělá 1 151
vodní pl. tok umělý 30 13635
vodní pl. zamokřená pl. 6 61459
zast. pl. zbořeniště 4 407
zast. pl. 44 13988
ostat.pl. jiná plocha 34 29960
ostat.pl. manipulační pl. 1 298
ostat.pl. neplodná půda 42 31076
ostat.pl. ostat.komunikace 59 98494
ostat.pl. silnice 1 230
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2185
Celkem KN 655 4407601
Par. KMD 655 4407601
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 44
LV 58
spoluvlastník 71

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.10.2011
S-SK GS 1:2880 1841 13.10.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 27.05.2022 21:05

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.