k.ú.: 630608 - Domanín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586145 - Domanín NUTS5 CZ0645586145
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62101 - Bzenec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3445 5701635
vinice 270 332448
zahrada 349 182088
ovoc. sad 31 75260
travní p. 57 45124
lesní poz 47 23767
vodní pl. tok přirozený 1 406
vodní pl. tok umělý 35 12807
zast. pl. společný dvůr 63 7168
zast. pl. zbořeniště 33 4601
zast. pl. 467 170242
ostat.pl. jiná plocha 66 12134
ostat.pl. manipulační pl. 267 75471
ostat.pl. neplodná půda 148 99746
ostat.pl. ostat.komunikace 1087 199375
ostat.pl. pohřeb. 2 13762
ostat.pl. silnice 50 31260
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 18605
ostat.pl. zeleň 18 5005
Celkem KN 6444 7010904
Par. DKM 6444 7010904
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 285
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 50
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 26
bez čp/če zem.used 16
rozestav. 1
Celkem BUD 428
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 8
obč.z. byt 20
obč.z. garáž 4
Celkem JED 40
LV 931
spoluvlastník 1522

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.12.1996
S-SK ŠS 1:2880 1827 15.12.1996 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 19.05.2022 21:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.