k.ú.: 630683 - Domašín u Studené - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 547263 - Studená NUTS5 CZ0313547263
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 52 775458
zahrada 67 44314
travní p. mez, stráň 3 5414
travní p. 137 1045453
lesní poz 67 528295
vodní pl. nádrž přírodní 2 1215
vodní pl. rybník 8 37560
vodní pl. tok přirozený 3 2734
vodní pl. tok umělý 6 4533
vodní pl. zamokřená pl. 6 3587
zast. pl. zbořeniště 2 383
zast. pl. 50 26996
ostat.pl. jiná plocha 8 4240
ostat.pl. manipulační pl. 8 10201
ostat.pl. neplodná půda 72 77524
ostat.pl. ostat.komunikace 60 47913
ostat.pl. silnice 16 14926
Celkem KN 567 2630746
Par. KMD 567 2630746
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 47
LV 88
spoluvlastník 125

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2009
S-SK ŠS 1:2880 1835 30.06.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 23.05.2022 16:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.