k.ú.: 630713 - Petlery - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563048 - Domašín NUTS5 CZ0422563048
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42042 - Klášterec nad Ohří

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 7578
zahrada 30 13766
ovoc. sad 1 16239
travní p. 154 2238358
lesní poz 114 1859061
vodní pl. nádrž umělá 1 306
vodní pl. tok přirozený 12 7343
vodní pl. tok umělý 2 1996
zast. pl. společný dvůr 1 2
zast. pl. zbořeniště 11 1619
zast. pl. 61 21477
ostat.pl. jiná plocha 13 2725
ostat.pl. manipulační pl. 43 41197
ostat.pl. neplodná půda 238 304297
ostat.pl. ostat.komunikace 43 44882
ostat.pl. pohřeb. 1 807
ostat.pl. silnice 7 55151
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 592
ostat.pl. zeleň 2 363
Celkem KN 744 4617759
Par. KMD 744 4617759
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 27
č.p. rod.rekr 5
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 55
LV 75
spoluvlastník 97

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.09.2013
S-SK GS 1:2880 1842 23.09.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 16.05.2022 17:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.