k.ú.: 630977 - Domoraz - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 578517 - Domoraz NUTS5 CZ0322578517
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 554
orná půda 375 2020945
zahrada 51 37016
ovoc. sad 1 3147
travní p. mez, stráň 1 104
travní p. 268 838903
lesní poz 157 592775
vodní pl. nádrž umělá 2 5425
vodní pl. tok umělý 49 12635
zast. pl. společný dvůr 2 158
zast. pl. zbořeniště 1 273
zast. pl. 76 38067
ostat.pl. jiná plocha 32 28130
ostat.pl. manipulační pl. 16 15316
ostat.pl. neplodná půda 201 182397
ostat.pl. ostat.komunikace 69 49011
ostat.pl. silnice 6 5259
Celkem KN 1308 3830115
Par. KMD 1308 3830115
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 44
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 72
LV 121
spoluvlastník 165

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2016
S-SK GS 1:2880 1837 15.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 18.05.2022 11:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.