k.ú.: 631051 - Doubí u Karlových Var - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 554961 - Karlovy Vary NUTS5 CZ0412554961
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 122 113999
zahrada 452 212651
travní p. 481 789278
lesní poz les(ne hospodář) 62 2203034
lesní poz 1 10
vodní pl. nádrž umělá 1 1475
vodní pl. tok přirozený 2 227787
zast. pl. 997 164726
ostat.pl. dráha 3 98428
ostat.pl. jiná plocha 108 123211
ostat.pl. manipulační pl. 7 15140
ostat.pl. neplodná půda 76 75181
ostat.pl. ost.dopravní pl. 48 694
ostat.pl. ostat.komunikace 223 111277
ostat.pl. pohřeb. 1 4649
ostat.pl. silnice 24 80267
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11504
ostat.pl. zeleň 25 26274
Celkem KN 2636 4259585
Par. DKM 2636 4259585
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 230
č.p. byt.dům 40
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 155
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 3
č.e. jiná st. 12
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če garáž 125
bez čp/če jiná st. 240
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 99
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 5
Celkem BUD 978
byt.z. byt 480
byt.z. dílna 4
byt.z. garáž 22
byt.z. j.nebyt 16
obč.z. byt 58
obč.z. garáž 8
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 592
LV 1621
spoluvlastník 2991

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.07.2010 mimo KPÚ
DKM-KPÚ 02.07.2010 1:1000 12.07.2010 *)
DKM 1:1000 16.12.2008 12.07.2010
THM-V 1:2000 01.01.1975 15.12.2008
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1974


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 19.05.2022 19:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.