k.ú.: 631159 - Doubrava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 572926 - Hořice NUTS5 CZ0522572926
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 140 1102820
zahrada 76 47517
ovoc. sad 39 44459
travní p. 42 135912
lesní poz les s budovou 1 44
lesní poz 138 765943
vodní pl. nádrž přírodní 2 259
vodní pl. nádrž umělá 1 963
vodní pl. tok přirozený 40 22752
zast. pl. 142 27404
ostat.pl. jiná plocha 57 20271
ostat.pl. manipulační pl. 1 157
ostat.pl. neplodná půda 11 2500
ostat.pl. ostat.komunikace 59 56895
ostat.pl. silnice 3 15252
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 4813
Celkem KN 766 2247961
Par. KMD 766 2247961
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. rod.dům 4
č.p. zem.used 15
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 81
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 140
LV 195
spoluvlastník 267

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.05.2014
S-SK GS 1:2880 1841 06.05.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 28.05.2022 18:04

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.