k.ú.: 631299 - Zálesí u Dvora Králové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579181 - Doubravice NUTS5 CZ0525579181
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 49 722252
zahrada 45 38221
travní p. mez, stráň 1 810
travní p. 22 33660
lesní poz 47 182014
vodní pl. nádrž umělá 6 1011
zast. pl. 27 12061
ostat.pl. jiná plocha 5 3103
ostat.pl. manipulační pl. 2 1335
ostat.pl. neplodná půda 3 699
ostat.pl. ostat.komunikace 29 18446
ostat.pl. silnice 6 9913
Celkem KN 242 1023525
Par. DKM 72 783846
Par. KMD 170 239679
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
Celkem BUD 25
LV 48
spoluvlastník 80

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 26.04.2022
KMD 1:1000 13.09.2011
S-SK GS 1:2880 1841 13.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 22.05.2022 09:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.