k.ú.: 631833 - Drahotěšice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 535958 - Drahotěšice NUTS5 CZ0311535958
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 291 3604028
zahrada 199 125929
ovoc. sad 2 6706
travní p. 318 1355874
lesní poz 57 1478966
vodní pl. nádrž umělá 2 2243
vodní pl. rybník 2 8957
vodní pl. tok přirozený 4 7855
vodní pl. tok umělý 9 13094
vodní pl. zamokřená pl. 19 27106
zast. pl. společný dvůr 1 19
zast. pl. zbořeniště 1 10
zast. pl. 249 85139
ostat.pl. jiná plocha 82 83889
ostat.pl. manipulační pl. 36 32592
ostat.pl. neplodná půda 32 41866
ostat.pl. ostat.komunikace 90 173970
ostat.pl. silnice 11 78796
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 10275
ostat.pl. zeleň 26 9950
Celkem KN 1437 7147264
Par. DKM 1437 7147264
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 107
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 33
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 2
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 1
Celkem BUD 235
LV 349
spoluvlastník 482

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 16.11.2016
DKM 1:1000 16.09.2010
ZMVM 1:2000 16.09.1989 16.11.2016
S-SK GS 1:2880 1870 16.09.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 17.05.2022 09:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.